نمایندگان ایلام در طول 9 دوره گذشته مجلس شورای اسلامی دارای چه مدارکی بوده اند ؟


دوره اول
اسدالله عالی پور - لیسانس ادبیات

 دوره دوم
محمد نقی لطفی - حوزوی ( خارج فقه و اصول )
علی اکبر روحانی فرد - حوزوی ( خارج فقه و اصول )

دوره سوم
علی کرم محمدیان - لیسانس مهندسی کشاورزی
سید محمد حائری - لیسانس ادبیات

دوره چهارم
سید حشمت موسوی - دیپلم طبیعی
محمد حسنی - لیسانس علوم اقتصادی


 دوره پنجم
حمید کریمی - فوق لیسانس مدیریت
احمد ناصری گهر - دیپلم

دوره ششم
عبدالرضا حیدری زادی - دکتری تخصصی جراحی عمومی
علی یاری - فوق لیسانس مدیریت دولتی
سید رجب حسینی نسب - فوق لیسانس الهیات

 دوره هفتم
مرتضی کرمی - فوق لیسانس مدیریت آموزشی
فریدون همتی - فوق لیسانس مدیریت دولتی
داریوش قنبری- دکتری علوم سیاسی
عادل آذر - دکتری مدیریت صنعتی


 دوره هشتم
شاپور پولادی - لیسانس مهندسی عمران
داریوش قنبری- دکتری علوم سیاسی
علی عزتی - لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی


دوره نهم
احمد شوهانی - دکتری علوم سیاسی
عمران علیمحمدی - لیسانس علوم سیاسی
علی محمد احمدی - دکترای علوم اقتصادی

منبع : مرداد ویاس پیر |مجلس اول تا دهم ایلام
برچسب ها : لیسانس ,علوم ,دوره ,دکتری ,مدیریت , دوره ,لیسانس مدیریت ,دکتری علوم ,قنبری دکتری ,علوم سیاسیعلی ,علوم اقتصادی